Làm thế nào để đi từ Kyoto đến Nara

1. Bạn cần đến ga Kyoto. Bạn không thể trực tiếp đến Nara từ các trạm khác ở Kyoto (ví dụ như Sanjo, Kawaramachi, Gion, Karasuma, v.v.)
2. (Nếu bạn có JRPASS) Hãy đi tàu “JR Nara EXPRESS”. Chuyến tàu khởi hành từ “Ga JR Kyoto.” Điểm dừng chân cuối cùng là “Ga JR Nara.” Thời gian của chuyến đi là 45 phút. Chi phí là ¥ 710. Cứ 20 phút lại có một chuyến tàu mới.
3. (Nếu bạn không có JRPASS) Vui lòng đi theo “Kintetsu Nara EXPRESS.” Tàu khởi hành từ ga Kyoto Kintetsu. Trạm này nằm gần ga JR Kyoto. Tàu này nhanh hơn JR. Thời gian của chuyến đi là 35 phút. Chi phí là ¥ 1100. Cứ 30 phút lại có một chuyến tàu mới.
CHÚ THÍCH:
Bạn có nên đến Nara không?
Có: Nếu bạn là người yêu động vật
Có: Nếu bạn muốn nhìn thấy một bức tượng Phật khổng lồ
Có: Nếu bạn đã dành 3 ngày ở Kyoto
Không: Nếu bạn đã thấy nhiều ngôi đền và đền thờ ở Nhật Bản
Không: Nếu bạn thấy nhiều nai ở nước bạn
Không: Nếu bạn không dành ít nhất 3 ngày ở Kyoto
Nara Nara

Kyoto Station Kyoto Nara
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 5:15 6:20
Nara Line Kyoto Station 5:32 6:33
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 5:37 6:36
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 6:06 6:46
Nara Line Kyoto Station 6:13 7:17
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 6:22 7:04
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 6:41 7:21
Nara Line Kyoto Station 6:43 7:54
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 6:58 7:49
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 7:10 7:49
Nara Line Kyoto Station 7:12 8:25
Kintetsu-Nara Line Kyoto Station 7:14 8:00
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 7:25 8:10
Nara Line Kyoto Station 7:32 8:39
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 7:40 8:17
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 7:46 8:30
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 8:00 8:47
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 8:10 8:47
Karasuma Line Kyoto Station 8:16 9:04
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 8:30 9:04
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 8:39 9:23
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 8:45 9:19
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 8:50 9:36
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 9:00 9:36
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 9:06 9:55
Karasuma Line Kyoto Station 9:14 10:08
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 9:15 9:55
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 9:24 10:21
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 9:30 10:08
Nara Line Kyoto Station 9:32 10:19
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 9:45 10:21
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 9:55 10:39
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 10:00 10:39
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 10:10 10:46
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 10:20 11:00
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 10:27 11:08
Nara Line Kyoto Station 10:33 11:18
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 10:40 11:19
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 10:42 11:39
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 10:50 11:25
Karasuma Line Kyoto Station 10:59 11:46
Nara Line Kyoto Station 11:03 11:48
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 11:10 11:46
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 11:12 11:59
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 11:20 11:59
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 11:27 12:11
Nara Line Kyoto Station 11:33 12:18
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 11:40 12:17
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 11:42 12:34
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 11:50 12:27
Karasuma Line Kyoto Station 11:57 12:50
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 11:58 12:50
Nara Line Kyoto Station 12:03 12:48
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 12:10 12:48
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 12:20 12:58
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 12:27 13:10
Nara Line Kyoto Station 12:33 13:18
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 12:40 13:17
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 12:42 13:38
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 12:50 13:27
Karasuma Line Kyoto Station 12:57 13:50
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 12:58 13:50
Nara Line Kyoto Station 13:03 13:48
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 13:10 13:48
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 13:20 13:58
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 13:27 14:10
Nara Line Kyoto Station 13:33 14:18
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 13:40 14:17
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 13:42 14:35
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 13:50 14:27
Karasuma Line Kyoto Station 13:57 14:50
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 13:58 14:50
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 14:10 14:47
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 14:12 14:59
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 14:20 14:56
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 14:27 15:08
Nara Line Kyoto Station 14:33 15:18
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 14:40 15:17
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 14:42 15:37
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 14:50 15:27
Karasuma Line Kyoto Station 14:57 15:50
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 14:58 15:50
Nara Line Kyoto Station 15:03 15:48
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 15:10 15:48
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 15:12 16:01
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 15:20 15:55
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 15:27 16:09
Nara Line Kyoto Station 15:33 16:19
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 15:40 16:21
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 15:42 16:23
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 15:50 16:28
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 16:00 16:42
Nara Line Kyoto Station 16:03 16:49
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 16:10 16:48
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 16:16 17:09
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 16:30 17:09
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 16:31 17:21
Nara Line Kyoto Station 16:33 17:19
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 16:45 17:21
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 16:46 17:29
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 17:00 17:38
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 17:01 17:43
Nara Line Kyoto Station 17:03 17:52
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 17:15 17:57
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 17:16 18:07
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 17:30 18:07
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 17:31 18:22
Nara Line Kyoto Station 17:36 18:29
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 17:45 18:22
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 17:46 18:29
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 18:00 18:37
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 18:01 18:44
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 18:15 18:56
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 18:16 19:05
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 18:30 19:10
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 18:31 19:22
Nara Line Kyoto Station 18:36 19:28
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 18:45 19:22
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 18:46 19:28
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 19:00 19:38
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 19:01 19:43
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 19:15 19:50
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 19:16 20:00
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 19:30 20:06
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 19:31 20:15
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 19:45 20:21
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 19:46 20:29
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 20:00 20:38
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 20:01 20:43
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 20:15 20:56
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 20:16 21:00
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 20:30 21:09
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 20:31 21:14
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 20:45 21:23
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 20:46 21:30
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 21:00 21:39
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 21:01 21:43
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 21:15 21:55
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 21:16 21:58
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 21:30 22:17
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 21:31 22:17
Nara Line Kyoto Station 21:36 22:36
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 21:45 22:23
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 21:46 22:38
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 22:00 22:38
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 22:01 22:43
Nara Line Kyoto Station 22:06 23:04
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 22:20 22:57
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 22:21 23:07
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 22:38 23:19
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 22:50 23:26
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 23:01 23:41
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 23:21 0:06
Nara Line Kyoto Station 22:36 23:33
Nara Line Kyoto Station 22:49 23:51
Kintetsu-Limited Express Kyoto Station 22:50 23:26
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 23:01 23:41
Nara Line Kyoto Station 23:09 0:09
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 23:21 0:15
Nara Line Kyoto Station 23:34 0:37
Kintetsu-Kyoto Line Kyoto Station 23:41 0:23
Nara Line Kyoto Station 23:58 0:57

Nara Nara Nara Nara

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close